Bibliotek og læringssenter

Læringssenter og bibliotek

I skolens bibliotek finner du over 6000 bøker med faglitteratur og skjønnlitteratur jevnt fordelt. Her finnes egne hyller for skjønnlitteratur på engelsk, fransk, tysk og spansk og en egen hylle for lettlest litteratur.
Fagbøkenes oppstilling følger Deweys klassisfikasjonssystem

Læringssenteret har også en betydelig og voksende samling dvd-er. Det legges spesielt vekt på filmer som gir språktrening og kulturkunnskap. 

Websøk er læringssenterets egen katalog. Lånetid for bøker er normalt 4 uker, for dvd 1 uke.

Finnes ikke boka i skolens bibliotek, prøv på en av de mange filialene til Deichmanske bibliotek.