Musikk innen studiespesialiserende

Musikk

Musikk- og kulturlivet trenger aktører som kan komponere og arrangere musikk for ulike besetninger. Programfaget musikk fordypning skal bidra til nødvendig rekruttering og kompetanse til samfunnets musikk- og kulturliv.

Programfaget musikk fordypning skal bidra til rekruttering og kompetanse til samfunnets musikk- og kulturliv, samtidig som det skal det legge et grunnlag for at den enkelte kan bidra som kompetent og aktiv deltaker. Musikk fordypning skal synliggjøre kunstneriske, håndverksmessige og hverdagskulturelle aspekter ved musikk.

Utvikling og ufordringer

I musikk fordypning skal den enkelte få mulighet til å videreutvikle sin forståelse av klanglige, skapende og formidlende sider ved musikk og få egne erfaringer med hvordan disse sidene utfyller hverandre. Programfaget skal gi utfordringer som kan utvide den enkeltes musikalske og sosiale perspektiv.
Programfaget skal bidra til å skape forståelse av hvordan musikk som klingende materiale er grunnleggende i musikalsk kunnskapstilegnelse. Gjennom å veksle mellom klingende, skapende og formidlingsmessige utgangspunkt skal arbeidet i programfaget gi helhetlig innsikt.

Dette lærer du

  • Komponering – lære å komponere rytmisk musikk
  • Digitalt studio – lære å bruke datateknologi til produksjon av egen musikk
  • Arrangering – lære å lage egne versjoner av andres musikk med store arrangementer
  • Gehørtrening – lære å kjenne igjen klangarter, akkorder, skalaer og stemmeføringer
  • Fremføring – lære om samspill, holde konserter sammen med klassen


Krav til opptak

Det finnes noen krav til opptak for elevene våre:

  • Elevene må ha erfaring/opplæring i et instrument eller sang fra før
  • Du må kjenne til grunnleggende musikkteori: akkordoppbygging, besifring og notelesing