Hovedseksjon

VIP - Veiledning og informasjon om psykisk helse

Tre videregåendeskoleelever

VIP er et skoleprogram rettet mot elever på Vg1-trinnet som setter fokus på psykisk helse. Målet er å gjøre ungdommer bedre rustet til å ta vare på egen helse og vite hvordan man kan søke hjelp om man trenger det. Med dette VIP-prosjektet ønsker vi et godt og sterkt samarbeid mellom skole og lokal psykisk helsetjeneste.

Det første målet med VIP-prosjektet er at elevenes forhold til psykiske plager og lidelser skal avmystifiseres og gjøres mer alminnelig. De skal lære mer om psykisk helse generelt, og få økt forståelse for det normale og alminnelige i det å ha psykiske plager.

Det andre målet er at elevene skal lære å kjenne signaler på psykiske plager hos seg selv og sine medelever, og de skal lære å bli mer oppmerksomme på sine egne følelser.