Null mobbing

Blide eleverpå Åpen Dag

Vi er opptatt av at alle skal ha en trygg skolehverdag hos oss. På Lambertseter har vi et velfungerende elevråd som tar jobben sin svært alvorlig. De jobber for å skape et godt skolemiljø, hvor mange ulike aktiviteter skal knytte elever, klasser samt hele skolen sammen. Noen av disse aktivitetene kan for eksempel være fadderuken på starten av skoleåret, Halloweenfeiring, juleavslutningen, revyen, påskegul dag og aktivitetsdager på slutten av skoleåret.

Lærerne jobber også for at alle elever skal trives og ha det bra. Kontaktlærers time skal være den timen man fokuserer på klassmiljø. Lærerne har også klasselærerråd for alle faglærere samt trekantmøter hvor kontaktlærere, rådgivere og avdelingsledere møtes for å diskutere klassen. Lærerne har også flere dager satt av i året for å gjennomføre elevsamtaler med sine kontaktelever.

Utdanningsdirektoratet har også utarbeidet informasjonsprogrammet NULLMOBBING for å forebygge krenkelser i skolen. Les mer om dette her: NULLMOBBING