Skolehelsetjenesten

Velkommen til skolehelsetjenesten

Alle skoler har skolehelsetjeneste med helsesøster, og flere skoler har også tilbud om lege, fysioterapeut og psykolog. Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss. Vi har flere faste tilbud, og gir råd og veiledning til alle trinn.  

Hva kan du spørre oss om?

Ungdomstiden er spennende med mange nye utfordringer. Men det er også en tid med mye usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål. Hos skolehelsetjenesten kan du spørre om det meste, blant annet helse, prevensjon, graviditet, kjæreste, legning, seksualitet, kjønnssykdommer, mat/vekt/spiseproblemer, rusmidler, psykiske vansker, søvnvansker, stress, familieproblem, forhold til venner og annet.

Ungdom i denne aldersgruppen tar ofte kontakt fordi de er triste, nedstemte eller har angst. Noen har mye fravær, mistrives på skolen, sliter med prestasjonsangst eller har tidligere traumatiske opplevelser. Andre grunner til at elever kommer til skolehelsetjenesten kan være rusproblemer eller bekymringer for noen i familien. Spørsmål knyttet til seksualitet er også vanlig. 

Hvordan kontakte oss?

Skolehelsetjenesten er åpen for alle typer henvendelser og kan kontaktes av ungdommen selv, foresatte, skolens personale eller andre samarbeidspartnere. Vi tilbyr hjelp/samtaler ut fra et helhets-, mestrings- og utviklingsfremmende perspektiv. Vi er inne i klasser og kan bidra med gruppetilbud når det er et ønske. Skolehelsetjenesten er også behjelpelig med viderehenvisninger til andre hjelpeinstanser ved behov.