Skolestart

Mai/juni plan

Hva skjer med meg som står på venteliste?

Skolen får ventelistene fra inntakskontoret i Utdanningsetaten. Etter første skoledag – tirsdag kl 07:00 - ringer vi elever på ventelisten dersom vi har ledige plasser. Vær snill å ha mobilen på og ring oss opp igjen så raskt du kan, dersom du er forhindret fra å svare når vi ringer deg. Vi følger ventelistene helt frem til 1. september. Etter denne datoen vil skolen tilby eventuelle ledige plasser til elever som har gitt beskjed til oss om at de er interessert i å begynne hos oss.

 

Hvilken matte skal jeg velge?

Alle elevene skal velge mellom teoretisk (T) eller praktisk (P) matte. P-matte er mye repetisjon fra ungdomsskolen. Det som er nytt fra 10. klasse er mer om økonomi og funksjoner (praktisk bruk). Faget har fokus på matematikken som brukes i samfunnet rundt oss, og det gir generell studiekompetanse. T-matte har mye nytt fagstoff med mer avansert algebra, eksponential- og logaritmefunksjoner, teoretisering og modellering, trigonometri, avansert sannsynlighetsregning, funksjoner (derivasjon mm.). Vår erfaring er at elever som velger T-matte bør like teoretisk matematikk! Du må ha gode forkunnskaper - minst sterk 4'er fra ungdomsskolen. T-matte må du velge hvis du tror du kommer til å velge realfaglig matematikk (R1) videre. Det er en dårlig ide å velge bare ut fra realfagspoeng eller status!

 

Hvilket språk kan jeg velge?

Dersom du har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen og ønsker å fortsette med det, velger du fremmedspråk på nivå 2. Vi tilbyr dette i språkene spansk, fransk og tysk. Hvis du har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, og ønsker å bytte språk kan du velge mellom spansk 1 og tysk 1. Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må du velge spansk I+II. I tillegg til disse tilbyr Osloskolen en rekke språkfag som undervises på ettermiddagstid ved andre skoler i byen. Disse språkene er latin, russisk, koreansk, italiensk, japansk, kinesisk og polsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk vil du også kunne melde deg opp som privatist og ta eksamen i morsmålet ditt i stedet for å velge fremmedspråk hos oss. Mer informasjon om dette vil vi gi på foreldremøtet og ved skolestart til de som er aktuelle for å velge dette.

 

Jeg har kommet inn på idrettsfag, og lurer nå på om jeg skal velge bredde eller toppidrett?

Når du starter på idrettsfag på Lambertseter vgs vil vi veilede deg grundig og hjelpe deg med å velge mellom bredde- og toppidrett. Innenfor toppidrett tilbyr vi håndball og fotball i tillegg til individuelle idretter.

 

Hvilken klasse kommer jeg i?

Når vi skal sette sammen 1. klassene forsøker vi å sette sammen elever fra forskjellige ungdomsskoler, og ha en så lik fordeling som mulig mellom gutter og jenter. I tillegg kan valget ditt av fag, eller ønsker om å fortsette med forsert løp i engelsk/matematikk avgjøre hvilken klasse du kommer i. Hvis du har spesielle behov knyttet til hvilken klasse du kommer i, må vi ha informasjon om dette før 11. august.

 

Hvordan er timeplanen min?

Du må regne med at skoledagen din er fra kl 08:15 – 15:50. Tirsdag og torsdag vil elevene være ferdige med undervisning kl 14:05. Du må være forberedt på at det kan oppstå endringer i timeplanen i løpet av skoleåret.