Reglement for orden og oppførsel

Paragraf

Ordensreglementet som gjelder ved alle skoler i Oslo ble vedtatt 25.09.2012. Ved Lambertseter videregående skole er det et lokalt tillegg som ble vedtatt av driftsstyret ved Lambertseter videregående skole 21.01.2013 med hjemmel i lov 17.07.1998 nr 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa ( opplæringslova) §§ 2-9 0g 3-7, bystyrevedtak av 21.04.2010 sak 142, byrådsvedtak av 24.06.2010 sak 1061 og vedtak av byråden for kunnskap og utdanning 25.09.2012 sak 14)

Reglementet finner du her:
Vedtatt reglement for orden og oppførsel ved Lambertseter videregående skole - DS 050916.pdf