Fagsamtaler VG1

Elever videregående skole

Valgfrie fagsamtaler med lærere fra 15.00-19.00

Informasjon om fagvalg i aulaen fra 19.15-20.15