Prosjekt-Palestina - vår "OD-dag

To. 28.11.

Hvert år har vi en arbeidstreningsdag på Lambertseter videregående skole. I stedet for å samle inn penger til OD, har vi et eget innsamlingsprosjekt med lange tradisjoner. Denne dagen er det forventet at alle elevene samler inn 350 kroner, for å støtte prosjektet og å få arbeidstrening. Lykke til! PS: Vanlig undervisning utgår helt denne dagen.