Første skoledag etter sommerferien - med oppmøtetider

Tider for skolestart:

VG1 - kl. 12.00

VG2 - kl. 10.00

VG3 - kl. 09.00