Brenner du for elever, læring og skoleutvikling?

Lambertelever på skitur til Hemsedal

Lambertseter videregående skole har 865 fantastiske elever fra 35 ulike ungdomsskoler. Vi har et godt og mangfoldig elevmiljø med motiverte og ambisiøse elever. Lambertseter vgs har tre "gylne regler" som alle elevene og vi voksne jobber etter: Vi er her for å lære, vi er her for å bidra til at andre lærer, og vi bidrar til at alle har det bra. Med både idrett og studiespesialisering som programområder og med en tilrettelagt avdeling, har vi et bredt fagtilbud på skolen. Dette skaper også en arbeidsplass med stort mangfold. Du vil møte 98 hyggelige kolleger som har kompetanse i alt fra teknologi til friluftsliv. Hos oss er det ingen faste plasser i lunsjen. Det betyr at du kan sette deg hvor som helst og alltid møte interesserte og imøtekommende kolleger.

Vår viktigste oppgave er å skape et inkluderende og utviklende læringsmiljø for elevene våre, slik at de står best mulig rustet til å mestre eget liv, videre studier og et fremtidig arbeidsliv. For å få til dette jobber vi langsiktig og systematisk med utviklingsarbeid og forberedelse til Fagfornyelsen i 2020. Lambertseter vgs har vært Universitetsskole siden 2012. Vi har flere utviklingsprosjekter sammen med Universitetet i Oslo, som forener forskning med vår praksis. 

Skolens aller største utviklingsprosjekt er en utvidelse av skolen i 2023. Lambertseter vgs skal i samarbeid med Oslo Idrettskrets og Bekkelaget Sportsklubb, etablere et "campus" i et fantastisk flott idrettsanlegg som skal bygges på Ekebergsletta. Utdanningsprogrammene som i dag er på Holtet vgs, skal legges til Lambertseter vgs i 2023, og den nye skolen vil få ca 1300 elever. Skolen vil være på to "campuser": Ekeberg og Karlsrud. Den nye skolen får en tydelig profil innen aktivitet og helse.

Nå vil vi ha deg med i vårt lederteam. Du vil få handlingsrom og stor innflytelse på utviklingen av avdelingen og skolen. Som du forstår vil en lederstilling på vår skole være unik, og den byr på spennende utviklingsmuligheter i årene som kommer.

Virker dette interessant?

Ta en nærmere titt på stillingene her:

Språkfag: https://2180.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4213214439

Realfag: https://2180.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4213206569