Brenner du også for elever og læring?

Brenner du for læring?

På Lambertseter videregående skole setter vi elevene i sentrum. Vår oppgave er å skape et inkluderende og utviklende læringsmiljø for elevene våre i dag, slik at de står best mulig rustet til studie- og arbeidslivet i årene som kommer. For å få det til setter vi samarbeid mellom elever, lærere, rådgivere og ledere høyt.

Lambertseter er en av Oslos best søkte skoler. Vi har 865 elever som kommer fra 35 ulike ungdomsskoler. Dette gir skolen et unikt og sammensatt elevmiljø. Våre motiverte og engasjerte elever involveres i en rekke prosjekter i skolehverdagen. Skolen har vært universitetsskole siden 2012.

Vi er 98 kolleger som hver dag jobber målrettet og godt sammen. Vi skal ligge i front innen fag, pedagogikk, elevmiljø og skoleutvikling. Vi skal utfordre og støtte hver enkelt elev slik at alle får mulighet til å oppnå sine mål og ambisjoner.

Vi søker assisterende rektor

Nå vil vi ha deg med i vårt lederteam i en 100% fast stilling som assisterende rektor. Rollen som skal fylles er en strategisk lederstilling som rektors stedfortreder. Assisterende rektor vil være sentral i skolens ledergruppe og som samarbeidspartner for rektor i ledelse og utvikling av skolen. Du vil få handlingsrom og innflytelse. Du brenner for ledelse og elevene våre, og mener at stillingen du søker på er landets aller viktigste lederjobb!

Les mer om stillingen her:

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3393819543&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1

Vi søker leder for rådgiverteamet

Nå vil vi ha deg med i vårt lederteam i en nyopprettet stilling som leder for vårt rådgiverteam og prosjektet "Elevene i sentrum". Dette er en 100% fast stilling. Du vil få handlingsrom og innflytelse i et av skolens viktigste utviklingsprosjekter.

Les mer om stillingen her:

https://www.webcruiter.no/WcMain/AdvertViewPublic.aspx?oppdragsnr=3393845734&standalone=1&link_source_id=0&hide_back_button=1

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på!