Digitalt informasjonsmøte for alle foresatte (presentasjonen er nå lagt ut her)

Foreldremøte VG1

Vi har hatt en veldig fin – og litt annerledes skolestart denne høsten. Mandag tok våre faddere og ledere imot spente førsteklassinger og veiledet dem til sine klasserom. Vi så stor gjensynsglede hos våre eldre elever – og mange uttrykte takknemlighet for å kunne starte opp tilnærmet normalt på skolen igjen! Jeg håper spesielt våre nye elever på alle trinn har hatt en god opplevelse med å starte hos oss. Vi vet at dere som foresatte sikkert sitter med mange spørsmål, og har behov for informasjon fra oss om skolestarten. Et godt samarbeid med dere der hjemme er viktig for oss. Pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre møter "som før", og derfor ønsker vi å finne nye former for å gjennomføre foreldremøter nå i skolestarten. Vi inviterer derfor til følgende møter:

 

Onsdag 19. august: Digitalt informasjonsmøte om skolestart på Lambertseter vgs

Link til møtet er sendt på e-post og skolemelding til foresatte.

NB! Dersom du ikke har mottatt link til foreldremøte på e-post eller skolemelding, send en mail til lambertsetervgs@ude.oslo.kommune.no og skriv hvem du er foresatt for, så får du den tilsendt!

 

Møtet starter kl 17.00 i dag. Dette informasjonsmøtet er et såkalt "direktesendt arrangement". Det fungerer slik at alle kan se det vi presenterer, men ingen ser hverandre. Dere vil få oppgitt et mobilnummer i oppstart av møtet, som kan benyttes til å stille oss spørsmål underveis.

 

 

Møte med kontaktlærer(e) torsdag 20. august for foresatte på VG1 og VG2:

Skolens ledelse har gjort en ny vurdering av de fysiske foreldremøtene for Vg1 og Vg2 torsdag 20. august kl 18.00. Vi har besluttet å gjøre også disse møtene om til digitale møter. Kontaktlærerne vil sette opp møtet med sine elever, og du som foresatt vil komme inn på dette møtet ved at din ungdom der hjemme logger seg på. Elevene skal ha fått opplæring i dette. I dette møtet vil du kunne delta med mulighet for å stille spørsmål i chat og se de andre i møtet dersom dere velger å ha på videokamera.

 

Vel møtt til våre digitale foreldremøter denne skolestarten!