Digitalt møte for foresatte på VG3

Foreldremøte VG1

Vi minner om digitalt foreldremøte for VG3 torsdag 11.mars kl. 18.00.

Følg denne lenken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNlYWRiODUtYjg1MC00ZjBiLWJlYWUtYmE5ZjgyYTJhZGRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5a66368-d49e-4bf5-af9a-6ccbf48e6655%22%2c%22Oid%22%3a%2250afbeac-0e47-4660-8c3c-97bbc71f9b7b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Hvis du får problemer med å komme inn på lenken, så send e-post til rektor: siv.jacobsen@osloskolen.no

Arrangementet blir tatt opp, og kan sees i etterkant. Lenken over er også lenke til opptaket av arrangementet. Du kan stille spørsmål i chat underveis. Velkommen!

PS: Bildet er fra et foreldremøte før korona.