Fagkonferansen VG1

Foreldremøte VG1 2019

Vedlagt ligger presentasjonene for både studiespesialisering og idrett, som ble gjennomgått på fagkonferansen.