Fagsamtaler og info VG1

Elever som jobber med PC
  • kl.15.00 -18.30 Samtaler med faglærere og kontaktlærere (forhåndsbooking på sms)  

 Felles informasjon:

  • kl.18.45-19.30: 45 min informasjon om fagvalg for studiespesialiserende i skolens aula 

  • kl.18.45-19.30: 45 min informasjon om fagvalg/statusrapport for idrett i base 1