Fagsamtaler VG1

Rosa temadag 2021

Hei alle foresatte på VG1.

På Lambertseter VGS ønsker vi at foresatte får mulighet til å møte faglærerne, høre tilbakemeldinger på hvordan det går faglig, og få mulighet til å stille spørsmål.

Derfor setter alle lærerne av en ettermiddag hvor vi er tilgjengelige for samtaler. Samtaletid bookes på forhånd, og samtalene gjennomføres på Teams, fortrinnsvis sammen med eleven.

Datoen for samtalene i høst er 15.novmeber, altså førstkommende mandag.

Dere må gå inn i den digitale «Klassenotatblokka» for faget sammen med elevene. Der finner dere mye informasjon om hva vi jobber med i fagene og elevenes arbeider.

Under fanen «Samarbeidsområde» vil dere finne en side med en liste over tider man kan sette seg opp på. Elevene får informasjon om dette på skolen og vet hvordan dette skal gjøres.

Det er viktig at man finner et ledig tidspunkt og ikke skriver seg inn der det allerede står noen. Påmeldingen åpner tirsdag ettermiddag (9.11) og stenges fredag (12.11) klokken 12.00

Erfaringsmessig har vi for lite kapasitet selv om lærerne sitter flere timer og begrenser samtalene til ti minutter. Noen enkeltlærere vil bli fullbooket. Da kan dere eventuelt sende en epost til lærer og be om prioritet i neste runde med samtaler (i februar).

Hvis dere har noen spørsmål rundt det tekniske eller har problemer med å få booket tider sammen med eleven, kan dere ta kontakt med meg på gard.andresen@osloskolen.no

På vegne av alle lærerne på VG1 ønsker jeg dere velkommen til digital fagkonferanse.

Med vennlig hilsen

Gard Andresen

Avdelingsleder VG1

PP gjennomgått på foreldremøtet