Foreldremøte VG3

Suit up dag

Med nytt administrasjonssystem er det vanskelig å nå ut til foreldre til elever som har fylt 18 år. Vi har oppfordret alle avgangselevene om å informere sine foresatte, i tillegg til å legge ut infoen på hjemmesiden. 

Tidspunkt: 10.11.21 kl 18.00

Sted: Aula på Lambertseter videregående skole

Agenda: Rektor informerer om skoleåret 2021/22, skolens øvrige ledelse informerer om vurdering, standpunkt, eksamen, vitnemål, karriereveiledning og elevoppfølging.

Det blir mulighet til å snakke med ledelsen og en rådgiver etter møtet.

Velkommen skal dere være!

Vennlig hilsen

LVG ledergruppe

PP gjennomgått på møtet