Foreldreundersøkelsen 2018

Gjeng med ungdom på videregående skole.

Hva er foreldreundersøkelsen?

Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Den gjennomføres i Osloskolen fra 12. mars til 15. april 2018. Én foresatt per barn vil få e-post og SMS med lenke til undersøkelsen. Undersøkelsen sendes ut av Utdanningsetaten; ikke av skolen din. Har du flere barn, vil du få én svarlenke pr. barn. Du kan svare med mobiltelefon, nettbrett eller PC, og det vil ta ca. 5–10 minutter å svare på undersøkelsen. Foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 vil få invitasjon til å delta.

Trygghet og trivsel

Undersøkelsen handler først og fremst om din oppfatning av ditt barns trygghet og trivsel; det
vil si skolemiljøet. Andre temaer som støtter opp under trygghet og trivsel, er støtte fra lærer og
samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Alle svar i Foreldreundersøkelsen blir behandlet konfidensielt og vil kun inngå i skolens samlede resultater. Foresattes tilbakemelding er svært viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle. Vi oppfordrer derfor alle foresatte til å svare på undersøkelsen. Din tilbakemelding er viktig for oss!

Se mer informasjon i dokumentlisten oppe til høyre.