Forskningscamp 2017

Forskning

Lambertseter videregående skole arrangerer forskningscamp i uke 50, fra tirsdag 12. desember til 15. desember. Deltakerne på forskningscampen er elever fra VG2 som har valgt programområde realfag. Hensikten med campen er å stimulere til innovasjon og faglig kreativitet og gi elevene innsikt i og forståelse for hva forskning er. I tillegg er det et mål å stimulere elevene til videre realfagssatsing og til å rekruttere elevene til yrker innen de naturvitenskaplige områdene.

Program

Campen starter på tirsdag klokken 12.30 i aulaen. Elevene får utdelt et oppdrag som de skal løse i løpet av uka. Elevene jobber i grupper med oppdraget fram til fredag. På fredag holder elevene på til klokka 14.00. Fredag er konkurransedag og det blir kåringer av innovasjonsprisen, beste presentasjon, årets forskere, realfagsprisen og publikumsprisen.

Årets oppdragsgivere er NAROM (Andøya space center), SINTEF, Simula, Bekkelaget Vann AS, Naturfagsenteret, UIO, NTNU og NMBU.

Vi gleder oss!