Første skoledag

Vitnemålsutdelingen 2020

Smitterven 

Vanligvis pleier man å samle ett og ett trinn i aulaen for en felles oppstart. Grunnet smittevern vil dette sannsynligvis ikke kunne gjennomføres i år. Alle skal derfor møte direkte i klasserommet med sin kontaktlærer. Informasjon om hvilket klasserom man skal gå til vil henge på døren når man ankommer skolen. VG1-trinnet starter første skoledag kl. 09.00, og så kommer VG2 og VG3 kl. 12.00. Vi gleder oss til å ta dere i mot i august - og starte på et nytt skoleår sammen :) 
 

Plan mandag 17. august

VG1: kl 09.00
VG2: kl 12.00
VG3: kl 12.00
 
Lærerne starter planleggingsuken sin tirsdag 11.august. 
 
PS: Bildet er fra vitnemålsutdelingen sommeren 2020