God høstferie til alle våre elever og ansatte!

Lambertseter skole

Vi minner om foreldremøte på VG1 torsdag 19. oktober klokka 17.30 til 20.00.

Foreldremøtet på VG2 er onsdag 25. oktober klokka 17.30 til 20.00.

På begge foreldremøtene er det satt av tid med kontaktlærer i klasserommet i 45 minutter og denne delen varer da fra 17.30 til 18.15. Det vil være mulighet for å sette seg opp på lister til de faglærerne dere ønsker å snakke med.

Til da; god høstferie!