God (velfortjent) høstferie

Busstreik, koronatiltak, særemne og diverse fører til litt færre elever i klasserommet enn ellers :)

Vi håper at busstreiken er over når vi kommer tilbake fra høstferie. I så fall vil også vi ha en normal skoledag.

Hvis busstreiken ikke er over, vil vi ha skole etter modell fra torsdag og fredag. Da starter skoledagen klokka 08:45 og varer til 15:30. Timeplanen vil da se slik ut:

Time 1+2: 08:45-10:20

Time 3+4: 10:25-12:00

Lunsj: 12:00-12:30

Time 5+6: 12:30-14:05

Time 7+8: 14:15-15:30

 

De som ikke har mulighet til å komme seg på skolen, sender beskjed til kontaktlærer og faglærer - og sjekker inn på Teams når timen begynner.

 

God høstferie til alle!

 

Med vennlig hilsen

Roy Dorholt