Gult nivå i uke 7

Valentinesfeiring på Lambert 2021

Jippi nå blir det gult… men gult er ikke grønt!

Vi er glade for at vi skal over til gult nivå av smittevern. Smittetrykket i samfunnet er nå så lavt, og at helsemyndighetene vurderer det som trygt å lette på restriksjonene. Det betyr at vi fra mandag av kan ha alle elever tilbake på skolen hver dag. Dette vil utvilsomt gi bedre rammer for læring og det vil endelig gi dere en mer normal og sosial hverdag.

MEN – det er viktig å merke seg at gult ikke er grønt 😊. Hva er det viktigste mht smittevern på gult nivå?

Det aller viktigste er å ha en lav terskel for å holde seg hjemme ved symptomer. Det reduserer risikoen for å spre smitten på skolen. Alle som er i karantene eller hjemme med symptomer, vil få en «coronaplan» dere kan gjennomføre hjemme. Lærerne vil konsentrere seg om å være tilstede for dere som er fysisk tilstede.

Det er viktig å begrense antall nærkontakter. Alle elever på videregående er i flere ulike grupper i løpet av uken, og nå vil dere igjen sitte tett på hverandre i klasserommet. Det er viktig å sitte på din faste plass på klassekartet og ikke bevege deg mye rundt i klasserommet. Begrens kontakt med elever fra andre kohorter i friminuttene og hold avstand! Det vil begrense antall nærkontakter du får. Vi forventer at elevene tar ansvar for å overholde dette.

Pausene er et tidspunkt på dagen med økt trengsel og dermed risiko for at vi ikke skal klare å følge smittevernreglene. Lærerne oppfordres til sammen med elevene å ta småpausene (5 minutter) til litt ulike tider i løpet av økta. I storefri vil vi ha aulaen åpen for elever på VG1, og øvrige elever får Loungen og Base 1 tilgjengelig. Alle klasserom skal være åpne.

I samråd med elevrådets styre, har vi kommet frem til at vi i uke 7 prøver å holde på det korte storefriminuttet (25 minutter). Alle elever får derfor lov til å spise mat i timen rett før eller etter storefri. Det kan bli press på kantinen og på Rema, så vi oppfordrer alle elever til å ta med mat hjemmefra. Vi vil evaluere dette med dere elever før ukeslutt, for eventuelt å kunne utvide pausen etter vinterferien.

Lærerne får mange henvendelser i disse dager. Det er kjempeviktig at dere fortsetter å ta kontakt hvis dere er usikre eller ønsker å gi oss tilbakemeldinger. Samtidig er det viktig å minne om at henvendelser etter kl 16.00 og i helgene ikke vil bli besvart umiddelbart, men så snart læreren din har anledning innenfor arbeidstiden sin.

Å holde skolen ren og ryddig er ikke bare hyggelig – men også viktig for smittevernet. Fra neste uke tar vi opp igjen ryddeklasseordningen. hver klasse får da i oppdrag å rydde, og minne alle oss andre på at det er et felles ansvar å holde skolen fin!

Jeg ønsker dere alle en strålende fin helg 🌞

Hilsen Siv (rektor)

PS: Bildet er fra Valentines-feiringen 2021