Hedersprisen skoleåret 2017/2018

Hederspris

På Lambertseter videregående har vi tre gylne regler:

- Jeg er her for å lære.
- Jeg er her for å hjelpe andre å lære.
- Jeg er her for å bidra til at alle har det bra.

Vi ønsker hvert år å hedre en avgangselev som har utmerket seg og som har levd opp til disse tre gylne reglene. Hedersprisen tildeles en avgangselev på VG3 hvert år og tildeles etter "de tre gylne" kriteriene. Alle elever og ansatte kan innstille til hedersprisen og innstillingen rettes skriftlig til rektor innen 1. juni hvert år. Innstillingen må begrunnes. Tildelingen bestemmes av en komite bestående av 5 elevrepresentanter og 5 ansatte. Ansattes representanter er fortrinnsvis lærere med god kjennskap til elever på VG3, mens det er rektor som leder komiteens arbeid.

Har du et forslag? Send inn ditt valg for Lambertseters hederspris for skoleåret 2017/2018!