Høsthilsen fra rektor

Første skoledag 2020

Skolehverdagen denne høsten kan ved første øyekast nesten se ut "som vanlig" - før pandemien startet. Men Covid-19 gjør denne høsten spesiell. De siste meldingene fra FHI er at Oslo kan utvikle seg til å bli "rødere" enn det Bergen er for øyeblikket, og at vi alle må ta denne utviklingen på alvor. Vi har heldigvis ikke hatt noen smittetilfeller ved vår skole så langt denne høsten. Men det er økende smitte i samfunnet vi beveger oss rundt i. En av de største forskjellene fra høsten i fjor er at vi alle sammen har lav terskel for å holde oss hjemme med symptomer. Vi opplever at elever og ansatte er svært lojale til denne oppfordringen – og det er vi veldig glade for. Skolene er fremdeles på gult nivå mht smittevern – la oss jobbe sammen for at det skal fortsette slik! Vi ser at vi kan bli bedre både på å vaske hendene ofte, og å holde avstand til hverandre, også i pausene. Ved å passe på at disse rådene følges, er det større sjanse for at skolen vår kan holde åpent selv om smittesituasjonen skulle bli verre.

Hva forventer skolen av deg når du er hjemme?

Denne høsten må vi være forberedt på at både elever og lærere i perioder må holde seg hjemme. Basert på erfaringene vi gjorde når skolene stengte i vår, har vi i høst lagt om vår digitale praksis til en ny pedagogisk plattform (Microsoft Teams). Denne plattformen hadde vi best erfaring med når dere elever må følge undervisningen hjemmefra. Lærerne kan også gjennomføre god undervisning med denne plattformen, selv om de ikke selv er fysisk tilstede.

Lærere, tillitselever og ledere har nå sammen laget noen forventninger til hva elever skal gjøre når de er hjemme med milde symptomer eller i karantene. Vi forventer at du som elev:

  • følger undervisningen samtidig som den skjer på timeplanen på skolen
  • er en god læringspartner og inkluderer læringspartneren sin i skolearbeidet (også når en av dere er hjemme)
  • deltar i og følger opp planen for timen, og dokumenterer arbeidet ditt. Dette er læreren helt avhengig av for å kunne gi tilbakemeldinger og sette termin og standpunktkarakter         

 

Vi voksne har også en læringskurve...

Våre tre gylne regler gjelder i aller høyeste grad også for oss voksne. Vi er også på Lambert for å lære, og å hjelpe hverandre å få det til! Lærerne jobber hardt for å innføre Teams, og til å legge om deler av praksisen vår. Dette gjør vi fordi vi ønsker gode forutsetninger for læring – også når dere må holde dere hjemme. Vi oppfordrer dere derfor til å møte lærerne med raushet i tiden fremover. Vi ber om forståelse for at vi er i prosess og at alt ikke er på plass.

Når er læreren tilgjengelig for hjelp?

Det er viktig at dere elever gir læreren gode og konstruktive tilbakemeldinger på hva som fungerer godt og hva dere ikke forstår eller finner ut av. Dere må heller ikke være redde for å be læreren om hjelp når dere står fast og ikke får til å løse oppdragene dere får. Det er spesielt viktig at dere har denne kontakten med læreren når dere må holde dere hjemme i perioder.

Men, husk at læreren også har fritid. Læreren er først og fremst tilgjengelig i arbeidstiden, og dere kan ikke forvente at læreren svarer på kvelden eller i helgene. Står du fast oppfordrer vi deg til å bruke læringspartneren eller læringsgruppen din på disse tidspunktene.

Mister du alt når du tanker PC’en din?

Nå er VG2- og VG3-elevene i gang med tanking av PC’ene sine. Da slettes alt på PC’en din og du mister alt som ikke er lastet opp i skyløsningen. Så dokumenter, presentasjoner og bilder du vil ta vare på må du laste opp i OneDrive eller lagre i Klassenotatblokken.

Hvis du har andre spørsmål eller utfordringer tilknyttet IKT – ta en titt på kanalen kalt «IKT for elever» på Teams. Der finner du instruksjonsvideoer tilknyttet den nye fraværskoden, koronaplaner, oppdateringer av de essensielle programmene og triks for en enklere digital hverdag.

Jeg ønsker dere alle en fortsatt god og smittefri høst.

Med vennlig hilsen Siv jacobsen