Hovedseksjon

Høsthilsen fra rektor

Arbeid med menneskerettighetene

Vi var så glade i starten av august, da vi kunne starte opp et nytt skoleår på «grønt nivå»! For elevene betydde det organisering uten kohorter og ikke noen en-meters-regel å måtte ta hensyn til. Men, det store spørsmålet vi stilte oss var: Ville «grønt» bety at vi fikk en mer normal skolehverdag?

Jeg har sett tilbake på de første skoleukene, og jeg ønsker å dele med dere mine refleksjoner over det som viste seg å bli en langt fra "normal" start på året. Jeg har også samlet det viktigste vi har av informasjon nå om skolehverdagen fremover. Mine refleksjoner og informasjon finner dere i det vedlagte brevet. 

Jeg vil benytte anledningen også til å ønske dere alle en riktig god høstferieuke!

Vedlagt finner dere min høstferiehilsen til dere.

Med vennlig hilsen Siv Jacobsen