Hvordan er det å være ungdom i dag?

Ung i Oslo

Temamøte om ungdomskultur

Tirsdag 6.november kl 18.00 - 19.30 inviterer skolen foresatte til et temamøte om ungdomskultur.

Vi har invitert våre samarbeidspartnere (politi, utekontakt, barnevern, PPT og skolehelsetjenesten) til å snakke om problemstillinger som dukker opp i ungdomstiden. Hovedtaler er Lars Halse Kneppe som er psykolog ved PPT og jobber ved flere videregående skoler i Oslo. Han gir ut boka "Ungdommen din" rett etter årsskiftet. 

Psykisk helse, seksualitet, rus og russ vil være hovedfokuset.  

 

Undersøkelsen Ung i Oslo 2018 

Ung i Oslo 2018 er en spørreundersøkelse gjennomført blant elever på 84 Osloskoler. Totalt deltok 25 348 elever fra 8. trinn i ungdomsskolen til Vg3 på videregående. Rapporten oppsummerer ungdommenes svar. Siktemålet er å gi et bredt og oppdatert bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden. 

Et hovedfunn er at Oslo er et godt og trygt sted å vokse opp i for de aller fleste. Majoriteten har det bra med seg selv, med foreldrene sine, på skolen og i fritida. Samtidig er det noen utviklingstrekk som bekymrer. I 2018 er det langt flere unge som har brukt hasj enn i 2015, og det er flere som er involvert i ulike former for problematferd. Det har også vært en økning i andelen av ungdommene som har blir utsatt for vold og mobbing, og som har ulike helseplager. Endringene skjer i all hovedsak på tvers av sosioøkonomiske skiller og i alle områder av byen. Undersøkelsen ligger lenket til i faktaboksen.