Kjøreopplæring og fraværsendring

L-skilt

Nytt med fraværet: Enkelte deler av trafikkopplæringen vil fra 1. august 2019 ikke bli regnet med i fraværsprosenten for elever i videregående skole.

Du slipper å få fravær fra disse 13 timene:

  • 4 timers obligatorisk sikkerhetskurs på bane ("glattkjøring")
  • Obligatorisk sikkerhetskurs på veg, som inkluderer bl.a.:
    • 5 timer praktisk øving i landeveiskjøring
    • 4 timers undervisning i planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø, hvorav minst 3 timer skal være selvstendig kjøring i variert trafikkmiljø, resterende tid skal benyttes til planlegging og oppsummering

Også reisevei vil som hovedregel kunne anses som del av det dokumenterte fraværet.

Ved fravær grunnet en av disse 13 gyldige timene vil man få dokumentert fravær.

Ved andre kjøretimer vil man få legitimert.

Vær obs på at teoriprøven og oppkjøring fortsatt regnes som legitimert fravær, ikke som dokumentert. Og vil dermed telle inn på fagprosenten. 

For å lære mer om fraværsføring på Lambertseter videregående skole, besøk denne lenken: https://lambertseter.vgs.no/for-elever-og-foresatte/reglement-og-skjema/fravarsregler/