Vi søker nye medlemmer til skolens driftsstyre

Lærere på læreværelse

Fra januar skal tre roller i skolens driftsstyre besettes med nye medlemmer: Leder, medlem og en vararepresentant.

Driftsstyrets roller

Driftsstyret har flere formelle roller – som blant annet godkjenning av skolens strategiske planer og budsjetter, samt være et høringsorgan i ulike strategiske saker som berører skolen. Skolens driftsstyre er en viktig samarbeidspartner for rektor i utvikling av en god utviklingsstrategi og i den skolebaserte evalueringen av vår praksis. Du finner mer informasjon om driftsstyret her: https://lambertseter.vgs.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/

Omfang

Styret har ca 5 møter pr år, og representanter som blir valgt sitter i to år.

Noe for deg?

Interesserte kan sende en epost til rektor: siv.jacobsen@ude.oslo.kommune.no eller sende sms til 92 88 43 78.