Lambertseters ærespris

Vinner hedersprisen

På Lambertseter videregående har vi tre gylne regler:

Jeg er her for å lære.

Jeg er her for å hjelpe andre å lære.

Jeg er her for å bidra til at alle har det bra.

 

Vi ønsker hvert år, å hedre en avgangselev som har utmerket seg i forhold til disse tre gyldne reglene.

 

Statuttene er:

Hedersprisen tildeles etter kriteriene: "de tre gylne reglene".

Hedersprisen tildeles en avgangselev (VG3-elev) hvert år.

Alle elever og ansatte kan innstille til hedersprisen.

Innstillingen rettes skriftlig til rektor innen 1. juni hvert år, og innstillingen skal begrunnes.

Tildelingen bestemmes av en komite bestående av 5 elevrepresentanter og 5 ansatte. Ansattes representanter er fortrinnsvis lærere med god kjennskap til elever på VG3.

Rektor leder komiteens arbeid.