Massetesting for koronavirus

Massetesting på Lambert
Testen er en hurtigtest, som tas i klasserommet, under ledelse av et test-team. Det er frivillig å ta testen, men vi håper så mange som mulig tar den, som et ledd i kampen mot smitten. Alle vil få tilbud om å teste seg én gang mellom fredag 7.mai og fredag 14.mai, etter en oppsatt plan. Videre er målet at alle skal få test én gang pr. uke. 
 
Her en kort film som viser hvordan du tar testen: