Nettskole tirsdag 22.september

Erna på besøk i juni 2020

Vi har nå gjort en vurdering på hvordan de nærmeste skoledagene vil organiseres ut fra situasjonen vi står i. I vurderingen har vi vektlagt smittevernshensyn, læringsutbytte for våre elever og belastningen med å ha hjemmeskole.

Vi vet fra i vår at det å ha hjemmeskole i en lengre periode kan være belastende for både elever og ansatte. Vi må likevel vekte dette opp mot smittevernhensyn i Oslo og press på kollektivtilbudet. Vi vet også at mange av våre elever bruker kollektiv til å komme seg fra og til skolen, og Oslo kommune er tydelige i informasjonen på at vi skal ta hensyn til smittevernsituasjonen.

Vi vil derfor ha nettskole i morgen, tirsdag 22.9. Da skal alle elever møte opp på Teams som planlagt i timeplanen. For noen elever vil det bli noen endringer, men disse vil få beskjed fra faglærer om dette. Tilrettelagt avdeling vil ha undervisning fysisk på skolen, som i dag.

onsdag 23.9 gjennomfører undervisningen fysisk på skolen for de som har mulighet til å komme seg hit. Mange fag har denne dagen lengre undervisningsøkter og har planlagt ulike aktiviteter. Undervisningen starter 08:45. Fagdagene varer da til 12:00. Timene etter lunsj går som planlagt, men vi avslutter dagen 15:30 for å unngå den verste rushtrafikken. Vi anbefaler da å unngå kollektivtrafikk hvis det er mulig. Ellers må man følge de smittevernstiltakene som gjelder på kollektivtransport.

For de som ikke har mulighet til å komme seg fysisk til skolen, så må de melde fra til kontaktlærer og faglærer i de fagene de skal ha denne dagen. Da vil man få tilbud om å følge undervisningen hjemmefra. Alle fag har lagt ut en koronaplan i klassenotatboken. Det er denne planen alle følger som ikke har mulighet til å komme seg til skolen. Det vil ikke bli ført fravær denne dagen, men vi forventer at alle som er friske og har mulighet til å følge med på Teams,  gjør dette.

Dette er første gang vi prøver ut en slik tilrettelegging i så stor skala. Vi har forberedt oss godt for denne situasjonen, men det kan likevel hende at dere vil oppleve at ikke alt går som planlagt. Jeg ber derfor om at dere har et varmt hjerte og forståelse hvis ikke alt fungerer som faglærer har planlagt.

Skolen er åpen for å hente utstyr som ligger på skolen, hvis man trenger det.

Vi gjør en ny vurdering for undervisningen fram til høstferien på onsdag.

Hvis spørsmål så er vi tilgjengelig til å svare på disse. Bare send meg en chattmelding på Teams eller send meg en tekstmelding på 947 97 755. Du kan også kontakte Ingrid Vaage, leder for Elevteam, på nummer 93 41 20 60. Spørsmål angående fag og undervisning sendes til faglærer.

Med vennlig hilsen
Roy Dorholt
Fungerende rektor
 

PS: Bildet er fra da statsministeren var på besøk rett før sommerferien :)