Nettskolen Lambert - en hilsen fra rektor

Fellesmøte med 90 ansatte på Lambertseter "Teams"

Er det bare meg, eller?... Jeg føler det som vi har hatt "nettskolen Lambert" i minst tre uker allerede! Jeg håper du har funnet en slags rutine i en veldig spesiell hverdag, som både finner rom til skole og å være sosial med venner eller familie. Jeg får så mange gode tilbakemeldinger fra lærerne, på at dere bidrar og stiller opp på "nettskolen Lambert". Jeg er stolt og veldig imponert over hvordan dere har tilpasset dere en rar og spesiell ny hverdag 🙂

Våre gyldne regler - viktigere enn noen gang

Også i nettskolen gjelder våre tre gyldne regler! "Å bidra til at andre lærer og til at alle har det bra" er kanskje viktigere enn noen gang før?!... Kontaktlærerne kommer derfor til å fortsette med å sette sammen læringspartnere.  Gjerne også sette to par sammen til en læringsgruppe. Som læringspartnere får dere nå et ekstra oppdrag: Å passe på og sjekke inn hos hverandre daglig. 

Vi er her for deg!

Du skal vite at vi tenker veldig mye på deg, og at vi er her for deg, selv om vi ikke sees hver dag. Elevoppfølgingsteamet vårt med rådgivere, helsesykepleier og skolepsykologen har hjemmekontor, og de kan kontaktes både på telefon og epost. Gå inn på skolens hjemmeside. På første siden finner du en sak som heter "Hjertetelefoner". Der finner du alle kontaktopplysningene du trenger. Skolens kontor er også oppe hver dag. Du kan bare ringe - så skal vi hjelpe deg med det du lurer på.


Hva kan bli bedre i nettskolen?

Jeg hadde møte med elevrådsstyret i dag, og vi snakket om hvordan det er å være elev i "nettskolen Lamba". Styret ga mange gode tilbakemeldinger og eksempler på timer og opplegg som dere synes er veldig gode. De fortalte om lærere som på imponerende vis har lagt om til digital undervisning i en fei. Men, elevrådsstyret var samtidig veldig klare på hva som ikke fungerer godt nok enda:

  • Det er et veldig høyt arbeidspress i flere fag, og mange sliter med å få oversikt
  • Mange opplever at de "sitter og skriver hele dagen"
  • Mange elever er usikre på vurdering, og hvordan det skal bli med heldagsprøver fremover
  • Teams er nytt for elever (og lærere!) - så dette må lærerne ta hensyn til og forklare ekstra godt hvordan man skal få det til

Jeg tok opp disse punktene med alle lærerne på et fellesmøte vi hadde (i Teams) i dag. Over 90 ansatte deltok. Det er det dere ser bilde av øverst i saken. Vi er veldig opptatt av at dette skal bli bedre for dere, og her er hva vi ble enige om:

  • Det skal planlegges med mindre omfattende oppgaver i hver økt
  • Det skal være mer varierte arbeidsformer (mindre skriving) 
  • Opplegg for timen med arbeidsoppgaver for øktene samme dag, skal legges ut senest kl 0815
  • Husk at de fleste innleveringer er arbeidsoppgaver som du gjør ferdig i timen - akkurat som du gjør til vanlig på skolen. Disse innleveringene er for at læreren skal se hva elevene har forstått, og hvordan gruppen kan arbeide videre neste økt
  • Det er mange tekniske problemer for tiden, og vi forstår at du ikke alltid får levert innen fristen. Det er tilstrekkelig at du leverer inn før skoledagen er slutt kl 15.50.
  • Får du tekniske problemer med å levere, behøver du ikke varsle lærer - men last opp så fort du kan.

Lærerne jobber nå med å dele og hjelpe hverandre med å finne frem til nettressurser som kan gi variasjon, undervisningsopplegg der dere gjør andre aktiviteter enn mye skriving, forklare deg Teams osv. Jeg ber dere om å være rause og tålmodige overfor lærerne. Husk: flere av lærerne våre driver barnehage og hjemmeskole for egne barn samtidig som de forsøker å ivareta dere på best mulig måte!


Vurdering og heldagsprøver

Det er mange spørsmål om vurdering fra dere. Prøver og heldagsprøver som gis i denne perioden, likner mye på det som kalles "hjemmeeksamen" på høgskoler og universiteter. Internett og alle hjelpemidler er tillatt. Det betyr at du ikke vil få faktaspørsmål, eller oppgaver som du lett kan finne svar på i boka. Du må forvente at oppgavene vil kreve selvstendighet, å anvende fagstoff i refleksjon og det å se sammenhenger i faget. Du må være ekstra nøye når det gjelder å oppgi kilder du bruker, og jeg behøver vel ikke si at alt kjøres gjennom plagiatkontroll?... Flere lærere vil nok også legge opp til mer muntlige samtaler over nett om fagstoffet, slik at de kan se din kompetanse på flere måter enn bare det skriftlige. Dersom det blir endringer i heldagsprøveplanen vil du få beskjed. 


Hvis du har spørsmål eller du ønsker å fortelle meg hvordan du har det, blir jeg glad for en epost fra deg! ❤️


Med en stor klem til hver og en av dere,


Siv, rektor