Ny organisering av opplæringen fra mandag 18. januar

Dekknavnkåring 2021 (streamet LIVE på Facebook grunnet smittevern)
Som informert om tidligere endrer vi modell for organisering av undervisningen fra mandag 18. januar. Når vi går over til ny modell, er det viktig at vi sammen klarer å holde et godt smittevern, og da spesielt i pausene. Minner derfor om de tre grunnleggende smittevernstiltakene:
  • Ikke kom på skolen hvis man har symptomer
  • Ha god håndhygiene gjennom skoledagen
  • Hold avstand til andre personer. Minst 1 meters avstand i pausene.
I matpausen holder vi klasserommene åpne. De som spiser på klasserommet, skal gjøre det i samme klasserom som man avsluttet timen i.
 
Tilstedeværelse:
Vi beholder samme fargekohort som i dag. På mandag møter blå kohort. Under ser dere plan for tilstedeværelse og nye ringetider.
 
Ringetider:
Vi endrer også ringetider. Dette gjelder både for nettskole og de som fysisk er på skolen. Nye ringetider finner dere her: