Palestina-prosjektet

Palestina 3

Selve prosjektet

Lambertseter har i flere år vært samarbeidsskole med “School of Hope”, en protestantisk skole beliggende i Ramallah. Vårt prosjekt har historisk vært tilknyttet Nord/Sør-samarbeidet og den ideelle organisasjonen Right to Play.

Det er skolens elevråd som beslutter hvilke prosjekter som skal være felles tema for den årlige innsamlingsdagen. Elevrådet vårt har besluttet at innsamlingsdagen i 2019-2021, skal gå til å bygge opp et idrettsanlegg i tilknytning til vår samarbeidsskole. Pr i dag har området der skolen ligger, ingen leke- eller rekreasjonsområder for barn og unge. Anlegget skal derfor være med å stimulere til lek og aktivitet, og komme både skolen og lokalsamfunnet til gode.

Pengene som elevene på Lambertseter samler inn, har de siste årene også bidratt til finansieringen av en fotballskole som våre elever og deres palestinske vertskap arrangerer sammen. Det er våre elever på Vg2 som hvert år kan søke om å få være med som arrangører av fotballskolen. Under oppholdet bor elevene hos palestinske vertsfamilier.

Noe mer enn en fotballskole

I overordnet del av alle norske skolers læreplaner, står det blant annet om demokrati og medborgerskap: Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Skolen skal også skape respekt for at mennesker er forskjellige, og elevene skal lære å løse konflikter på en fredelig måte. (…)  (elevene) skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

Vårt prosjekt i Ramallah ligger i et svært konfliktfylt område av vår del av verden. Konflikten har dype historiske, politiske og religiøse røtter, og vi er opptatt av å gi elevene god kunnskap om bakgrunnen for konflikten i forkant av reisen. Kunnskap er viktig for å forstå og forebygge fordommer. Selv om vi samarbeider med en protestantisk skole i vårt prosjekt, vil elevene våre møte perspektiver fra alle de tre religionene islam, kristendom og jødedom. Vi er opptatt av å vise et nyansert bilde av konflikten, og under oppholdet besøker delegasjonen ulike områder og museer både i Palestina og Israel. Skolen bestreber at elevene våre skal få større innsikt i de menneskelige sidene ved en konflikt, gjennom god og nyansert kunnskap, programmet vi legger opp og gjennom ulike personlige møter.

Hvem kan søke? 

Hvert år reiser 10 elever fra VG2 til Palestina. 2 reiser gjennom elevrådet, og 8 blir valgt ut på bakgrunn av søknad. Vi ser etter elever som er: 

  • Interessert i politikk og historie
  • Må ha evne til å lede aktivitet med barn
    • Trenger ingen fotballkunnskap
  • Samarbeidsvillig
  • Bidragsyter for et godt miljø

 

Hvordan søker man?

Søknaden sendes på mail til arsta007@osloskolen.no Frist: søndag 1.desember 2019.

 

 

Innsamlingsdagen: 28.november 

ALLE elever på Lambertseter videregående skole skal samle inn minimum 350 kroner. Dette skal vippses til 45 45 85 71. Innbetalingsfrist: 1.desember 2019. Når du betaler må du skrive inn i kommentarfeltet fullt navn og klasse. Hvis du ikke deltar på innsamlingen vil du få en dags fravær på vitnemålet. Denne dagen oppfordrer vi elevene til å gjøre betalt arbeid, selge kaffe & kaker, opptre eller samle inn penger på en annen måte. I opplæringsloven paragraf 1.1 står det: "Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet". Vi oppfordrer elvene på det sterkeste til å benytte seg av muligheten denne dagen gir til nettop å prøve seg i arbeidslivet. 

   

Har du spørsmål om innsamlingsdagen eller prosjektet? Ta kontakt med Arild eller Hanne. 

 

 

 

PP fra Palestina-prosjektet