PDF og opptak fra det digitale foreldremøtet

Foreldremøte VG1

Her finner du lenke til opptaket av møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RmYzQzMTgtNjU2Yi00MTU4LWEwZDctZmUzMjUxZWVhZjU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5a66368-d49e-4bf5-af9a-6ccbf48e6655%22%2c%22Oid%22%3a%2235c2e4d9-adf1-4707-a324-754afd6b458e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Og vedlagt finner du PDF av Power Pointen som ble gjennomgått.

 

Godt skoleår ønskes alle sammen :) 

 

PS: Bildet er fra et tidligere skoleår.