Plan for siste skoledag

Foto: Martin Wiig

Fredag skal vi feire at skoleåret 2018/2019 er over. Underveisvurderinger, tentamener, skriftlige og muntlige eksamener er gjennomført og standpunkt er satt. Lambertliga, henging i kantinen, klasseturer, annerledesdager, små og store øyeblikk i og utenfor klasserommet er tilbakelagt. Utallige minner er skapt - og noen skal deles :)

 

Kl. 09.00: Avslutning VG1 i skolens aula

Kl. 10.00: Avslutning VG2 i skolens aula 

 

Noen klasser møter kontaktlæreren sin i klasserommet før opplegget i aulaen, andre klasser møtes etterpå. Dette avtaler kontaktlærerne direkte med sine klasser.