Privatist- og utsatte eksamener

Vi søker avdelingsleder

Husk at dersom du selv har meldt deg på på privatistweb.no, så er det Privatistkontoret som gir info om tid og sted for eksamen. Logg inn på privatistweb! Se nyttig lenke under.

Trenger du å låne pc eller lader, eller er du usikker på hvordan lagre hjelpemidler på c:/? Møt opp ekstra tidlig, gjerne kl 8!

Andre spørsmål - kontakt studieleder Kristin :)

 

Fraværsregler i forbindelse med eksamensavvikling

Privatisteksamen skriftlig (første gang man tar faget) 

  • 1 lesedag  
  • A-fravær på selve eksamensdagen 

Privatisteksamen muntlig (første gang man tar faget) 

  • Lesedag 1 dag før hvis eksamen er tidlig om morgenen (lørdag kl. 09.00) . 
  • A-fravær på selve eksamensdagen 

Privatisteksamen (for å forbedre karakter) 

  • Ingen lesedag, men A-fravær på selve eksamensdagen 

 

Nyttige lenker:

Om eksamenshjelpemidler generelt:

https://aktuelt.osloskolen.no/eksamen/eksamenshjelpemidler

Privatister:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/privatisteksamen/dette-skjer-pa-eksamensdagen/#gref

Lykke til!