Skoleavslutning for VG3

Hederspris 2019 Marie Wolf

Tre år med videregående utdanning vil i juni 2020 være over for årets kull. Dette vil vi gjerne markere sammen med dere. Vi har derfor gleden av å invitere avgangselevene med foresatte til et avslutningsarrangement på Chateau Neuf. Kvelden vil inneholde taler, utdeling av hederspris, musikalske innslag og avtakking av elever. Mer informasjon kommer etter hvert.