Smitteoppdatering. Oppdatert 28.09.2020.

Hold avstand, vask hendene

Søndag 27. september fikk skolen informasjon om at det er påvist smitte med Covid-19 hos en elev på Lambertseter videregående skole. Det er gjort en kartlegging av hvem vedkommende har vært i kontakt med fredag i uke 39.

I samråd med bydelsoverlegen og smittevernteamet i bydel Nordstrand, er det derfor besluttet at alle elevene i berørte faggrupper som var på skolen 25. september er nærkontakter, og skal være i karantene i 10 dager (til og med mandag 5. oktober). I tillegg er også tre ansatte satt i karantene i samme periode. Berørte elever, foresatte og ansatte er varslet og følges opp i samarbeid med Bydelsoverlegen og smittevernteamet.

Vi organiserer hjemmeskole for alle elever som er i karantene. Alle bør ha lav terskel for å være hjemme og bestille testing ved symptomer. Testing kan enklest bestilles via Oslo kommunes nettsider: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/

Skolen jobber hele tiden for å sikre at alle andre elever vil ha en smittefri skolehverdag framover, og vi oppfordrer alle til å bidra med det dere kan for å overholde smittevernreglene. Husk: Hold avstand, vask hendene ofte og nøye, og hold dere hjemme når dere er syke. Er du i tvil om du/ditt barn skal være hjemme, se Folkehelseinstituttets hjemmesider eller kommunens sider.

Foresatte og elever har helt sikkert mange spørsmål og behov for informasjon. Akkurat nå har vi ikke mer informasjon å gi, og håper dere har forståelse for at skolen har begrenset kapasitet til å besvare enkelthenvendelser. Skolen samarbeider tett med bydelsoverlegen og smittevernteamet i bydel Nordstrand. Vi oppfordrer alle som har spørsmål om smitte eller smittevern til å gå inn på kommunens eller din bydels informasjonssider eller ta kontakt med bydelens smittevernteam.

Aktuelle nettsider:

https://www.fhi.no/

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/#gref