Smitteoppdatering

illustrasjon.

Informasjon til elever og deres foresatte ved Lambertseter videregående skole:

Det er påvist smitte med covid-19 hos en person ved Lambertseter videregående skole. Det er gjort en nøye kartlegging av hvem vedkommende har vært i kontakt med i dagene før symptomene startet. Basert på denne informasjonen, og i tråd med retningslinjene fra FHI, har Bydelsoverlegen bestemt hvem som skal i karantene. De som er satt i karantene i de berørte klassene er blitt informert. De som ikke har fått informasjon om å gå i karantene, kan opptre som normalt.

Med vennlig hilsen smittevernteamet i Bydel Nordstrand