Smitteoppdatering

Illustrasjon
Det er påvist smitte med Covid-19 hos en elev på VG3. Det er gjort en kartlegging av hvem vedkommende har vært i kontakt med, og alle nærkontakter er satt i karantene. Eleven det gjelder har fulgt rådene og har vært hjemme fra skolen helt siden symptomene oppstod. Dersom du ikke har fått melding om at du er satt i karantene, skal du fortsette som normalt og følge planen for undervisning (noe med oppmøte på skolen og noe i hjemmeskole).
 
Elevene som er berørt skal være i karantene i 10 dager, til og med lørdag 28. november. En ansatt er også satt i karantene. Berørte elever er varslet og følges opp i samarbeid med bydelsoverlegen og smittevernteamet.