To ledige stillinger

Elevrådet 2019/2020
På Lambertseter videregående skole har vi ledig 200% vikariat i historie, religion, geografi, samfunnskunnskap, psykologi og sosiologi/sosialantropologi. En av stillingene inkluderer kontaktlærerfunksjon. 100% av vikariatet er fra 01.03.2021 t.o.m. 31.07.2021 og 100% av vikariatet er fra 01.03.2021 til 30.11.2021. Det kan være aktuelt å dele vikariatet i flere enn to stillinger og fagsammensetningen vil kunne variere.
 
Lambertseter videregående skole har 900 fantastiske elever fra 35 ulike ungdomsskoler. Vi har et godt og mangfoldig elevmiljø med motiverte og ambisiøse elever. På Lambertseter har vi tre "gylne regler" som alle elevene og vi voksne jobber etter: Vi er her for å lære, vi er her for å bidra til at andre lærer, og vi bidrar til at alle har det bra.
 
Med både idrett og studiespesialisering som programområder og en tilrettelagt avdeling, har vi et bredt fagtilbud på skolen. Dette skaper også en arbeidsplass med stort mangfold. Du vil møte 98 hyggelige kolleger som har kompetanse i alt fra teknologi til friluftsliv. Hos oss er det ingen faste plasser i lunsjen. Det betyr at du kan sette deg hvor som helst og alltid møte interesserte og imøtekommende kolleger.
 
Vår viktigste oppgave er å skape et inkluderende og utviklende læringsmiljø for elevene våre, slik at de står best mulig rustet til å mestre eget liv, videre studier og et fremtidig arbeidsliv. For å få til dette jobber vi langsiktig og systematisk med utviklingsarbeid og forberedelse til Fagfornyelsen i 2020. Skolen har jobbet med utviklingsarbeid  i "vurdering for læring" og "lære å lære" de siste årene.
 
Som nyansatt på Lambertseter VGS vil du bli fulgt opp og støttet i ditt arbeid og utvikling. Vi legger vekt på samarbeid i fagteam og seksjon, og skolen har i flere år hatt kollegaveiledning som satsingsfelt. Vi har organisert vår ledelse med et eget pedagogisk lederteam som har ansvar for undervisning og utviklingsarbeid. Du vil derfor også ha et tett samarbeid med din pedagogiske leder.

Arbeidsoppgaver

 • Du skaper trygge og gode relasjoner til alle elever
 • Du planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning som gir elevene dypere forståelse og rom for refleksjon
 • Du involverer elever i egen læring og i vurderingsarbeid
 • Du gir elevene god faglig veiledning og læringsfremmende tilbakemeldinger
 • Du modellerer og veileder elevene i bruk av ulike læringsstrategier
 • Du reflekterer over egen praksis, deler dine egne erfaringer og således bidrar du til egen og andres utvikling
 • Du samarbeider i fagteam, på seksjon og i tverrfaglige lærergrupper
 • Som kontaktlærer følger du opp kontaktelevene dine i samarbeid med elevteam og faglærere   
 • Vi tar et forbehold om at undervisningsfagene som inngår i stillingen vil kunne endres                           

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning og didaktisk kompetanse i de aktuelle fagene
 • Praktisk pedagogisk utdanning eller tilsvarende  er ønskelig
 • Erfaring som lærer er ønskelig
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig    

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er en engasjert lærer som liker å jobbe med ungdom. Du mener at alle elever har potensiale til å lære, og du bidrar til elevenes utvikling der de er.Du ser hver enkelt elev og møter elevene med trygghet, varme og tydelighet. Du er en relasjonell og tydelig klasseleder og kommuniserer tydelig både muntlig og visuelt i klasserommet. Du håndterer ulike roller, det å ha mange ulike oppgaver samtidig og er nysgjerrig på å utvikle best mulig undervisning i samarbeid med kolleger. 

Vi tilbyr

 • Et sterkt fellesskap som gjør en innsats for fagfornyelsen 
 • Timeplanlagt teamtid som legger til rette for faglig samarbeid
 • Årlig personalseminar
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med felles lunsj hver fredag
 • Kollegatrening og sosiale arrangementer
 • Topp moderne treningsfasiliteter på skolen
 • En god pensjonsordning gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

For mer informasjon om stillingen: https://2180.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4323784327?language=nb&link_source_id=2000

Kontaktperson: Thomas F. Peterson
Søknadsfrist: 26. februar 2021
 
PS: Bildet er av fjorårets elevråd :)