Undersøkelsen Ung i Oslo 2018

Elever som jobber med PC

Spørreskjemaet går til alle elever på videregående skoler i Oslo. Forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i
Oslo og Akershus gjennomfører undersøkelsen for kommunen hvor hensikten er å finne ut hvordan det er å vokse opp i Oslo. Resultatene vil gi kunnskap som kommunen kan bruke for legge bedre til rette for ungdom som vokser opp i byen.

De fleste spørsmålene handler om hvordan ungdom bruker fritida si og om hvordan de har det. Undersøkelsen omfatter også spørsmål om bruk av rusmidler, om kriminalitet og vold. Det er frivillig å delta i undersøkelsen. 

Dersom du som elev velger å delta, skal du være klar over at du kan hoppe over spørsmål du ikke vil svare på. Du kan også når som helst trekke deg fra undersøkelsen uten å si hvorfor du ikke vil være med. Alle som deltar er sikret full konfidensialitet, noe som betyr at det bare er forskere ved NOVA som får direkte tilgang til svarene. Når resultatene fra undersøkelsen er ferdig, vil det lages statistikk som gjør det umulig å identifisere enkeltpersoner.

Vi håper at så mange som mulig vil delta, slik at vi får fram et dekkende bilde av hvordan dagens Oslo-ungdom har det. Resultatene fra undersøkelsen blir ferdig i juni.