Valgdagen er vanlig skoledag

Erna deltar på første skoledag på Jar, 2017. Lars Svanberg Jakobsen.

Lambertseter videregående skole vil bli brukt som valglokale både søndag 8.september og mandag 9.september. Likevel vil skolen gjennomføre undervisning som alle andre skoledager denne mandagen. 

Både barne- og ungdomsskoler har fri på selve valgdagen, men dette gjelder ikke Oslos videregående skoler. Du kan lese mer om valgavviklingen her:

https://valg.no/valglokaler2/valglokaler/valglokaler/valglokale/?ppid=953

Utvidet juleferie for elevene

En annen dato å være obs på er torsdag 2.januar. Denne dagen er det planleggingsdag for lærerne på Lambertseter vidergående skole. Første skoledag for elever etter juleferien blir dermed fredag 3.januar.

Inntil da: Godt valg!