Fagkonferanse 25. januar med digital booking

Friminutt Foto: T.A.Bordervik

Torsdag kveld 25. januar vil det være mulighet for å samtale med ditt barns faglærere. Faglærere sitter på klasserom etter en oppsatt plan som henger i skolens foaje.

Foresatte kan i år reservere tid med faglærere digitalt. Dere vil kunne reservere samtaletid mellom 16:00 til 20:00 med faglærer i et digitalt skjema som sendes ut på mail i morgen onsdag 24. januar. Skjemaet er åpent fram til 14:00 førstkommende torsdag. Det henges også opp lister på klasseromsdørene torsdag 25.01 fra 16:00. Her vil det være mulig å skrive seg på fram til 17:30.

Vi gjør oppmerksom på at det er mange foresatte som ønsker å snakke med utvalgte faglærere og det lønner seg å være tidlig ute med å reservere tid. Vi henstiller alle om å respektere samtaletiden som er satt opp som er maksimalt 10 minutter pr. foresatt. Dersom det er behov for lengre samtaler, ber vi dere om å bruke foreldremøtet til å avtale tidspunkt for en senere samtale eller videre kontakt via epost.

Det kan være at noen av dere blir kontaktet av faglærere i forkant av møtet hvis det er noen faglærer ønsker spesielt å snakke med. Husk å møte forberedt! Spør din datter eller sønn om hvilke lærere din ungdom har i de ulike fagene, og bestem deg for hvem du har behov for å snakke med på forhånd. Rådgiver og representanter fra ledelsen vil være tilgjengelige i skolens foaje for hjelp og avklaringer.

Klokka 18:00 vil det bli gjennomført et informasjonsmøte for foresatte som har elever som skal studere i utlandet neste skoleår. Det vil være mulig å kjøpe noe å drikke og spise denne kvelden. Inntektene her går til revygruppen på skolen.

Vi legger stor vekt på et godt samarbeid med dere foresatte og ønsker alle vel møtt!