Vi søker assisterende rektor

Åpen skole 2020

I 2023 skal det stå ferdig et fantastisk flott idrettsanlegg på Ekebergsletta. Lambertseter videregående skole skal etablere en "campus" i dette anlegget, i samarbeid med Oslo Idrettskrets og Bekkelaget Sportsklubb. Utdanningsprogrammene som i dag er på Holtet vgs, skal legges til Lambertseter vgs i 2023. Den nye skolen vil få ca 1300 elever og skolen vil være på to "campuser": Ekeberg og Karlsrud. Den nye skolen får en tydelig profil innen aktivitet og helse.

Vår assisterende rektor går nå over i en fulltidsrolle som prosjektleder for utviklingsprosjektet "nye Lambertseter 2023". Vi søker derfor etter en vikar for henne. Vikariatet vil ha varighet ut prosjektperioden med tiltredelse så snart som mulig.

I dag har Lambertseter videregående skole 865 fantastiske elever fra 35 ulike ungdomsskoler. Vi har et godt og mangfoldig elevmiljø med motiverte og ambisiøse elever. Lambertseter vgs har tre "gylne regler" som alle elevene og vi voksne jobber etter: Vi er her for å lære, vi er her for å bidra til at andre lærer, og vi bidrar til at alle har det bra. Med både idrett og studiespesialisering som programområder og med en tilrettelagt avdeling, har vi et bredt fagtilbud på skolen. Dette skaper også en arbeidsplass med stort mangfold. Du vil møte 98 hyggelige kolleger som har kompetanse i alt fra teknologi til friluftsliv. Hos oss er det ingen faste plasser i lunsjen. Det betyr at du kan sette deg hvor som helst og alltid møte interesserte og imøtekommende kolleger.

Vår viktigste oppgave er å skape et inkluderende og utviklende læringsmiljø for elevene våre, slik at de står best mulig rustet til å mestre eget liv, videre studier og et fremtidig arbeidsliv. For å få til dette jobber vi langsiktig og systematisk med utviklingsarbeid og forberedelse til Fagfornyelsen i 2020.

For formelle krav og mer informasjon om stillingen, se stillingsannonsen vedlagt her. 

Søknadsfrist: 12.02.20.

Lenke til Webcruiter her:  https://1523943240.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4186708626?language=NB&link_source_id=0