Vi søker avdelingsleder

Vi søker avdelingsleder

Lambertseter videregående skole har 865 fantastiske elever fra 35 ulike ungdomsskoler. Vi har et godt og mangfoldig elevmiljø med motiverte og ambisiøse elever. Lambertseter vgs har tre "gylne regler" som alle elevene og vi voksne jobber etter: Vi er her for å lære, vi er her for å bidra til at andre lærer, og vi bidrar til at alle har det bra. Med både idrett og studiespesialisering som programområder og med en tilrettelagt avdeling, har vi et bredt fagtilbud på skolen. Dette skaper også en arbeidsplass med stort mangfold. Du vil møte 98 hyggelige kolleger som har kompetanse i alt fra teknologi til friluftsliv. Hos oss er det ingen faste plasser i lunsjen. Det betyr at du kan sette deg hvor som helst og alltid møte interesserte og imøtekommende kolleger. Vår viktigste oppgave er å skape et inkluderende og utviklende læringsmiljø for elevene våre, slik at de står best mulig rustet til å mestre eget liv, videre studier og et fremtidig arbeidsliv. For å få til dette jobber vi kollektivt, langsiktig og systematisk med utviklingsarbeid og forberedelse til Fagfornyelsen i 2020.

Vår nye avdelingsleder må være en engasjert og faglig sterk leder. Du legger vekt på å bygge et godt lag og skape oppslutning om felles mål. Vi ser etter deg som er lyttende, inkluderende og utviklingsorientert, og som får frem det beste i personalet. Du ser ulike veier til målet, og evner å lede en engasjert gruppe lærere med ulik tilnærming til sine fag. Handlingsrommet ditt vil være stort til å realisere de mulighetene som ligger i Fagfornyelsen, til å gjøre realfagene fremtidsrettet og relevante for våre elever.  Du vil ha stor innflytelse på utviklingen av avdelingen og skolen.  

Lambertseter vgs har vært Universitetsskole siden 2012. Vi har flere utviklingsprosjekter sammen med Universitetet i Oslo, som forener forskning med vår praksis. Men, skolens aller største utviklingsprosjekt er en utvidelse av skolen i 2023. Lambertseter vgs skal i samarbeid med Oslo Idrettskrets og Bekkelaget Sportsklubb, etablere et "campus" i et fantastisk flott idrettsanlegg som skal bygges på Ekebergsletta. Utdanningsprogrammene som i dag er på Holtet vgs, skal legges til Lambertseter vgs i 2023, og den nye skolen vil få ca 1300 elever. Skolen vil være på to "campuser": Ekeberg og Karlsrud. Den nye skolen får en tydelig profil innen aktivitet og helse. Din oppgave som avdelingsleder for realfag vil være å utnytte de nye mulighetene som dette gir for realfagene. Vi får her unike muligheter til å jobbe med realfag på nye måter og skape relevans og sammenheng i tverrfaglige temaer. 

Nå vil vi ha deg med på Lambert-laget. Hos oss vil du ha støtte i et godt lederteam rundt deg. Som du forstår vil en lederstilling på vår skole by på spennende utviklingsmuligheter for deg i årene som kommer.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og motivere medarbeiderne dine til samarbeid
 • Lede avdelingens arbeid med utvikling av god tilpasset undervisning og en fagfornyet realfagsundervisning
 • Personalansvar og ansvar for medarbeiderutvikling i avdelingen
 • Lede det fagligpedagogiske arbeidet i avdelingen
 • Lede, inspirere til og delta i lærernes læring
 • Veilede lærere, sikre og videreutvikle avdelingens undervisnings- og vurderingspraksis
 • Aktivt og engasjert bidra i ledergruppen og skolens videre utvikling
 • Trinnansvar: Oppfølging av kontaktlærere og elevgrupper i samarbeid med rådgiver
 • Bidra med egenutvikling som leder, og teamutvikling i lederteamet
 • Sammen med ledergruppa sikre god drift av skolen og avdelingen
 • Egen undervisning (ca 25%)

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra ledelse og utviklingsarbeid, det er også relevant med erfaring fra andre sektorer
 • Pedagogisk erfaring er ønskelig
 • Relevant faglig bakgrunn (realfag), minst på masternivå
 • Det er ønskelig med PPU eller tilsvarende
 • Gjerne lederutdanning

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer tydelig og har gode samarbeidsevner
 • Du ønsker og har mot til å være en aktiv leder, både inn i fagteam og inn i klasserommene
 • Du evner å bygge gode relasjoner med varme og godt humør
 • Du kjenner deg selv, og du ønsker å utvikle deg selv som leder
 • Du har høye ambisjoner og tro på utvikling, på vegne av deg selv, alle elever og ansatte
 • Du er god til å organisere og jobber systematisk for å nå mål

Vi tilbyr

 • Et kompetent personale som jobber sammen - til beste for elevene våre
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med felles lunsj hver fredag
 • Årlig personalseminar
 • Kollegatrening og sosiale arrangementer
 • Topp moderne treningsfasiliteter på skolen
 • En god pensjonsordning gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

Søk på stillingen her:

https://1523943240.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4233395787?language=NB&link_source_id=0

Søknadsfrist: 7. juni 2020