Vil du være med å påvirke skolens strategiske arbeid i Driftsstyret?

Engasjerte elever

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker man å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret vedtar blant annet skolens budsjett, strategi og årsplan, og de driver overordnet tilsyn med skolen. Som medlem i driftsstyret får du både god oversikt over driften av skolen og mulighet til å påvirke den. Driftsstyret møtes ca fem ganger i året. Driftsstyret består av representanter for skolens ledelse, elevene, ansatte og eksterne aktører.

Medlemmene velges for to år av gangen. Fra 2021 er det ledig fire plasser for eksterne, to faste og to vararepresentanter. Nå håper vi du vil være interessert i å delta i skolens driftsstyre! Du kan melde din interesse til rektor Siv Jacobsen. Hun vil videreformidle ditt navn til valgkomiteens leder Hilde Marit Kvile.

Du kan lese mer om driftsstyrets oppgaver her: https://lambertseter.vgs.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/